28 december 2021 Meer nieuws

CBS-cijfers tonen dalend middelengebruik

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is sinds 2016 met ruim 10 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van 2020 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 23 december heeft gepubliceerd.

De daling is te zien in zowel het jaarlijkse gebruik in kilogram werkzame stof als in het gebruik per hectare. In 2016 was het jaargebruik van de plantaardige land- en tuinbouw ruim 5,6 miljoen kilogram werkzame stof, in 2020 was dit gedaald naar minder dan 5,0 miljoen kilogram werkzame stof. Dit is extra opvallend omdat het areaal in 2020 juist 2,3% hoger was. Het gebruik per hectare nam af van 7,9 naar 7,0 kg.

De daling komt vooral op het conto van schimmel- en bacteriebestrijding, waarvan ruim 540.000 kilo minder is gebruikt. Het gebruik van middelen ter bestrijding van insecten en mijten nam echter met ruim 140.000 kilo toe.

Bekijk meer cijfers op de website van CBS.