6 augustus 2019 Meer nieuws

CAO Open Teelten tussentijds aangepast

In de CAO Open Teelten zijn enkele tussentijdse wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn vanaf 27 juli van toepassing voor leden van LTO Nederland (LTO Noord, ZLTO en LLTB) en de vaktechnische organisaties KAVB, NFO en Anthos.

In de nieuwe CAO tekst is nu ook vastgelegd dat het inhouden van huisvestingskosten ook mogelijk is voor ondernemingen die zijn of worden gecertificeerd voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Dit keurmerk maakt onder bepaalde voorwaarde tijdelijke huisvesting op het erf mogelijk.

Huisvesting voor kortdurende perioden

In de CAO stond al dat het inhouden van huisvestingskosten mogelijk is voor ondernemingen die zijn of worden gecertificeerd voor Stichting Normering Flexwonen (SNF). Echter binnen de SNF-norm is de zogenoemde categorie ‘overige huisvesting’ niet opgenomen. Die categorie is wel belangrijk voor de agrarische sector onder anderen omdat het vaak van toepassing is voor kortdurende perioden (bijvoorbeeld tijdens de oogst) tussen 1 april en 1 november. Voor certificering van dit type huisvesting kunnen werkgevers niet bij SNF terecht. Binnen het Agrarisch Keurmerken Flexwonen is de kwaliteit van deze kortdurende huisvesting wel geborgd.

Aangemelde of al gecertificeerde bedrijven

In het register van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen staan alle werkgevers die hun huisvesting hebben aangemeld of reeds gecertificeerd zijn voor het keurmerk. Dat zijn nu ruim 30 bedrijven. De audits en certificering voor Agrarisch Keurmerk Flexwonen worden gedaan door één van de drie onafhankelijke certificerende instellingen; Control Union Certifications, SGS Nederland en Vinçotte ISACert Nederland.

Andere aanpassingen in CAO

Andere wijzigingen in de CAO-tekst zijn de tabellen voor het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019. Daarnaast is de waardering voor de functie ‘chauffeur binnenland’ aangepast in het functieraster van de cao en het functiehandboek Open Teelten.

De gehele nieuwe cao-tekst Open Teelten is hier te vinden.

Het ministerie van SZW beoordeelt in de komende periode of de wijzigingen algemeen verbindend worden verklaard.