18 februari 2020 Meer nieuws

BVOR waarschuwt opnieuw voor Bokashi

Branchevereniging Organische Reststoffen BVOR waarschuwt opnieuw voor de bodemverbeteraar Bokashi. De vereniging heeft de eigen feitenlijst met kanttekeningen bij de stof geactualiseerd en opnieuw uitgebracht. 

BVOR noemt het gebruik van Bokashi een 'hype' en trekt de bodemverbeterende eigenschappen van de stof in twijfel. Bokashi is gefermenteerd gras. Compost levert de bodem meer op, meldt de BVOR. Ook ontbreekt onderzoek dat aantoont dat de stof veilig te gebruiken is en dat kiemkracht van onder meer invasieve exoten in het maaisel teniet is gedaan door het fermentatieproces. Bovendien is het een afvalstof, die geen erkenning als meststof heeft. Gebruik zonder ontheffing is niet toegestaan.

Experimenteren

Een aantal bollenkwekers experimenteert met Bokashi, zoals Carlo van Schagen, Tineke van Berkel en biologisch teler John Huiberts. Bokashi-expert Jasper ten Berge zegt in Greenity 53 dat de stof wel veilig is te gebruiken dat de praktijk aantoont dat de kiemkracht uit zaden in de bodemverbeteraar is verdwenen. Overigens claimen Bokashileveranciers niet dat fermentatie de zaden doodt. 

'Vooral onderzoeken'

Het experimenteren en onderzoeken van Bokashi moedigt directeur Arjen Brinkmann van de BVOR overigens aan. "We zijn niet tegen Bokashi, we zien zelfs graag gedegen onderzoek naar de stof. Een deel van onze leden (waaronder compostbedrijven, red.) maakt ook Bokashi. Misschien is het wel een hele goede oplossing. We zien echter ook experimenten voorbij komen die een ander product opleveren. Het is geen kwestie van gewoon wat gemaaid gras inkuilen en klaar. Op die manier krijgt de stof ook geen kans en wordt Bokashi misschien onterecht afgeschreven. Dat zou jammer zijn."