16 juli 2021 Meer nieuws

Bureau Erkenningen en Groenkeur onderzoeken fusie

Stichting Bureau Erkenningen en Stichting Groenkeur onderzoeken de mogelijkheid tot een fusie per 1 januari 2022. Dat meldt Groenkeur op haar website. Beide orgsanisaties beheren persoons- en bedrijfscertificaten binnen het groene domein.

Door samen te gaan in één stichting onder de naam ‘Groene Erkenningen’ kan een grotere en meer robuuste organisatie ontstaan. Ook komt er een bundeling van het schemabeheer van certificaten in richtlijnen die nauw verwant zijn aan elkaar.

Totdat de nieuwe Stichting Groene Erkenningen is verwezenlijkt, blijven de merknamen ‘Groenkeur’ en ‘Bureau Erkenningen’ bestaan richting klanten, samenwerkingspartners en gecertificeerden.

Over Bureau Erkenningen en Groenkeur

Stichting Bureau Erkenningen beheert onder meer schema’s voor persoonscertificering voor Gewasbescherming, Knaagdieren en mollen & woelratten (76.000 personen). Groenkeur stelt voor de boomkwekerij certificatieschema’s op voor onder meer het ISO 9001-certificaat.