2 september 2022 Meer nieuws

Broeierijvooruitzichten goed

Zowel financieel als teelttechnisch kijkt CNB met goede verwachtingen naar het komende broeiseizoen, zo bleek donderdagavond in Bovenkarspel tijdens de broeierij-avond. De broeiers laten zich door de hoge energieprijzen nog niet uit het veld slaan, al zijn er wel zorgen.

Manager bemiddeling Paul Peters denkt dat 2023 een 'lagere, maar aardige opbrengst' geeft. "Het ziet er allemaal goed uit, maar het voelt niet zo", zei hij bij zijn inleiding, doelend op de onrust op de energiemarkt. "Het geeft een ongemakkelijk gevoel, terwijl het met de sector goed gaat."

Geen rimpelloos seizoen

Ook teelttechnisch loert er geen bijzonder gevaar, schetst manager teeltadvies Yorick van Leeuwen aan de hand van het afgelopen groeiseizoen. Dat wil niet zegen dat het hele seizoen rimpelloos verliep. Ondanks goede plantomstandigheden en mooie oogstverwachtingen, zien Van Leeuwen en zijn teeltadviseurs dat het bij sommige tulpentelers misging. "Grondbewerking viel soms tegen en ook perceelkeuze was niet altijd gelukkig en dat scheelt altijd opbrengst."

Zorg

Door de natte februarimaand ontstond op een aantal plaatsen augustaziek en in april ging de groei eruit door de schrale oostenwind. Ook trad vorstschade op, ondanks de relatief milde winter. Van Leeuwen kijkt met enige zorg naar het komende groeiseizoen, omdat Asulam weg is gevallen en er geen goed alternatief voor de onkruidbestrijder is. “Ook virusbestrijding is lastig, omdat je een zevendaagse interval aan moet houden en Sumicidin in veel gevallen na drie dagen uitgewerkt door de hoge zoninstraling."

Neuszuur na pelschade

Het rooimoment was door de ongelijkmatigere afrijping lastig te bepalen. "Ik zag bollen uit één gerooide partij in zes verschillende rijpheidsstadia." Ook in de verwerking liep het niet overal vlekkenloos: "We zagen toch zuur ontstaan, vooral neuszuur als gevolg van pelschade. Verwerking van bollen bij hoge temperaturen is geen goed idee. Je kunt ze beter met rust laten en naar het strand gaan."

Proef met CATT-behandeling

De warmte zorgde ook voor moeilijkheden in de bewaring. Met name het ethyleengehalte in de cellen bereikte soms extreem hoge waarden. "Een ethyleenmeter is kostbaar, maar het geeft je wel inzicht in de bewaaromstandigheden." De adviseurs zien ook weer mijtenstof in de cellen en dat houdt een virusrisico in. "Na 2025 wordt bestrijding van met name tulpengalmijt een probleem wegens middelengebrek. We doen nu een proef met acht kisten tulpen die een CATT-behandeling kregen. Die partijen gaan we straks uitplanten om te kijken welke effecten we zien."

Bollen wat later in stadium G

Het verloop van dit broeiseizoen is volgens Van Leeuwen lastig te bepalen. Uitgaande van het moment waarop stadium G is bereikt, denkt de adviseur dat broeien van Hollandse bollen vanaf 12 december kan, Zeeuwse bollen vanaf 8 december en onder plastic geteelde bollen vanaf 30 november. "We zagen dat de Franse bollen stadium G vier dagen eerder bereikten, onder plastic vandaan juist vier dagen later, Hollandse bollen zeven dagen later dan normaal en dat Zeeuwse bollen en bollen van de Zuid-Hollandse eilanden op een normaal moment stadium G bereikten als ze zijn bewaard bij 20 graden."

Energieprijs: kas niet leeg

Na het broeierijverslag volgde een uiteenzetting van de energiemarkt door Edwin Bossenbroek van Energy Circle, die de broeiers weinig goeds kon melden over de prijsontwikkeling. 'Wie kan dit soort prijzen nog betalen', wilde een van de broeiers weten. "Tsja, misschien gaat de prijs deze winter juist enorm zakken omdat Poetin de pijplijn openzet, terwijl wij hier het duur ingekochte gas uit de buffers gebruiken”, filosofeerde Bossenbroek. 'En is een prijsplafond een oplossing', vroeg een ander. "Dan gaat het beschikbare gas tegen een hogere prijs naar landen die geen plafond hanteren", merkte de energiespecialist op. 'Ik hoor alleen problemen, maar zijn er wel oplossingen', bracht een derde broeier in. "De huidige sancties hebben een tegengesteld effect. Poetin ontvangt een veel hogere prijs voor het geleverde gas, terwijl hij veel minder levert. Dat spekt zijn kas uitstekend. Misschien moeten die sancties er af." Voor de broeiers was het helder: sancties afschaffen, gasvelden in Groningen open en de Groningers goed compenseren en vooral broeien. Animo om de kas leeg te laten, was er niet.