5 december 2018 Meer nieuws

Bright 5 is uit op cross-overs

Bright 5 is een nieuwe samenwerking waarbij ondernemers uit vijf Noord-Limburgse topsectoren samenwerken op het gebied van groene innovatie. Op vrijdag 7 december stellen zij zich tijdens een symposium voor en ondertekenen zij hun samenwerkingsverband.

Bright 5 brengt bijna 250 ondernemers samen en vertegenwoordigt vijf unieke sectoren, welke sterk vertegenwoordigd zijn in Zuidoost Nederland, namelijk champignons, blauwe bessen, boomteelt, asperges en aardbeien.

Elkaar versterken

Het is een samenwerking tussen telers, bedrijven, onderwijs en overheid en moet research & development naar een hoger niveau tillen. De bedoeling is dat er cross-overs ontstaan op het gebied van onderzoek en innovaties in groene gewasbescherming, vitale bodem, big data, vitale plant, verwaarden reststromen en teelt gerelateerde inhoudsstoffen. Door innovaties op dit vlak zou de positie van de vijf sectoren worden versterkt. Op het eerste symposium van deze club komen de thema’s waar Briht 5 zich voor inzet uitgebreid aan de orde.

Sprekers

Het symposium is op Brightlands Campus Greenport Venlo, St. Jansweg 20 te Venlo. Het begint om 13.15 uur. Op het symposium spreken onder andere gedeputeerde Hubert Mackus van de provincie Limburg en gaat Bart Kuijpers van Brigthlabs in op de inzet van natuurlijke hulpstoffen in de land- en tuinbouw.

Lichte autonome mechanisatie

Het onderwerp bodemverbetering en substraten wordt toegelicht door Guido Linders van BVB Euroveen en Ir. Jan Kamp, Wageningen University & Research bespreekt het project Smaragd. Het project ‘Smaragd’ werkt aan een alternatief voor de steeds grotere en zwaardere mechanisatie in de vorm van lichte autonome mechanisatie. Op deze manier wordt bodemverdichting voorkomen en de weerbaarheid en opbrengst van gewassen verhoogd.

Op de site van Brightlands staat meer informatie over de dag en hier kan men zich ook aanmelden.