10 november 2020 Meer nieuws

Brexit-update: brexitwet Johnson verworpen

Het Britse Hogerhuis heeft delen van de brexitwet van premier Johnson verworpen. Het merendeel was voor het schrappen van de clausule in het wetsvoorstel die de Britse ministers in staat stelt om eenzijdig regelgeving over handel met Noord-Ierland te wijzigen, zonder zeggenschap van de EU.

In de nacht van maandag 9 november op dinsdag stemde een ruime meerderheid, 433 tegen 165, ervoor om de delen van de wet te verwijderen die indruisen tegen het internationaal recht. Eerder eiste de Europese Unie (EU) al dat deze wet van tafel ging, dat meld de NOS.

Vangnet en verzekeringspolis

Volgens de premier staan de clausules in het wetsvoorstel als een ‘vangnet’ en ‘verzekeringspolis. Hij noemt het nodig om interne goederenverkeer in het VK te beschermen. Verder noemt hij nodig om de  politieke en economische integriteit te bewaren als er geen handelsakkoord wordt gesloten. Al heeft Johnson eerder erkend dat de wet het internationale recht schendt.

Het Lagerhuis heeft de wet eerder voorlopig groen licht gegeven. Het Hogerhuis zegt nu dat de passages die het verdrag met de EU schenden moeten worden geschrapt, zoals Brussel heeft geëist. Johnson kan er nu voor kiezen de bewuste passages te schrappen of ze in stand houden als het Lagerhuis het wetsvoorstel volgende maand opnieuw behandelt.

Deal over handelsverdrag

Mochten de EU en het VK voor het eind van het jaar een deal over een handelsverdrag sluiten, dan zijn de passages mogelijk niet langer nodig. Volgens de NOS verkeren de onderhandelingen daarover in een eindfase en klinken er enige optimistische geluiden.

Het VK heeft de EU verlaten op 31 januari 2020. Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode en daarna is het VK niet meer geboden aan EU-wetten. In het uittredingsverdrag staat dat de EU zeggenschap blijft houden over handel met Noord-Ierland. Hiermee moet voorkomen worden dat er grenscontroles nodig zijn tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, onderdeel van het Verenigd Koninkrijk.

Bron: NOS