8 augustus 2018 Meer nieuws

Brexit heeft gevolgen voor handel wilde soorten

De Brexit heeft tot gevolg dat de Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna (Cites) ook komt te vervallen bij handel met Engeland. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) wijst daar op.

Vervallen

Per 19 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie, is de bedoeling. De dag vervallen ook  veel verdragen, waaronder de afspraken over de handel in wilde dier- en plantsoorten Cites. Het is nog niet duidelijk of Engeland met eigen regels komt om de in- en export van bijvoorbeeld sneeuwklokken of planten uit de lelie- of taxusfamilie. Op de site van RVO staat een lijst van Cites-plichtige planten.

De Citeslijst is hier te vinden.