20 september 2019 Meer nieuws

Brede weersverzekering vrijgesteld van assurantiebelasting

Vanaf 2020 hoeven agrariërs die een brede weersverzekering afsluiten geen assurantiebelasting van 21% meer te betalen. Daarvoor heeft de Europese Commissie toestemming verleend.

De brede weersverzekering is bedoeld voor open teelten en dekt schade veroorzaakt door extreem weer, zoals hevige neerslag,  (nacht)vorst, storm, droogte en blikseminslag.

Subsidie aanvragen

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een ‘Tegemoetkoming premie brede weersverzekering’ aan te vragen. Deze gaat in 2020 weer open.