30 juni 2020 Meer nieuws

Brabantse boeren en overheid werken aan water

Met het project ‘Wel goed water geven’ steken boeren en overheid samen minstens 2,5 miljoen euro in waterbesparende maatregelen. Dat maakt regionale belangenbehartiger ZLTO bekend.

Sinds 2014 zetten Brabantse boeren zich in voor het beter vasthouden van water op hun gronden en het zuiniger omgaan met water. Morgen, woensdag 1 juli,start het project 'wel goed water BLIJVEN geven'. Met subsidie van de provincie Noord-Brabant wordt door Brabantse boeren circa 2,5 miljoen euro gestoken in watermaatregelen, om droogte op de landerijen te voorkomen.

Deltaplan

De provincie en het Rijk stellen een projectsubsidie van 750.000 euro beschikbaar voor ‘Wel goed water geven’ in het kader van het Deltaplan Hoge Zandgronden. ZLTO-bestuurder Adrie Bossers reageert: "Op deze manier geven boeren en tuinders samen met de waterschappen inhoud aan waterconservering voor onszelf, maar ook onze omgeving en de natuur."

Slimme irrigatie

Samen met de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel gaat ZLTO de komende maanden met haar leden aan de slag om stuwen te plaatsen, slimme irrigatie aan te leggen en een veelheid aan andere water- en bodemmaatregelen te nemen. De verwachting is dat uiteindelijk ongeveer 300 boeren gaan deelnemen, het project zal 1,5 jaar duren.

Boeren in actie voor voldoende water

Tweederde van de boeren die soms beregenen heeft een bedrijfswaterplan. Op basis van deze 2000 plannen is bij ZLTO bekend welke maatregelen ze sinds 2014 hebben genomen. De ZLTO-waterexperts schatten dat met de maatregelen jaarlijks zo’n 1.250.000 kubieke meter water wordt vastgehouden. Uiteindelijk zullen zo’n 300 boeren deelnemen en maatregelen worden genomen op 450 hectare van het Noord-Brabantse landbouwareaal. Er worden ook 90 waterconserveringsmaatregelen genomen, waarmee naar schatting jaarlijks 225 miljoen liter water wordt vastgehouden.