23 januari 2020 Meer nieuws

BotaniGard krijgt uitbreiding met kleine toepassingen

De toelating van het insecticide BotaniGard wordt uitgebreid met enkele zogeheten kleine toepassingen, onder meer in de bollen- en pioenenteelt. Dat heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden bekendgemaakt na de collegevergadering van 22 januari.

Verder trok het college de toelating in van diverse gewasbeschermingsmiddelen op basis van dimethoaat en glyfosaat. De opgebruiktermijn van de middelen met dimethoaat is 30 juni 2020, die met glyfosaat 31 december 2020. Verder viel het doek voor het insecticide Dadian (werkzame stof thiacloprid). De opgebruiktermijn daarvan is 17 januari 2021.

Lees de volledige bekendmakingen op de website van het Ctgb.

Kleine toepassing

Bij een kleine toepassing krijgt een middel dat al is toegelaten in grote teelten een versnelde toelating voor 'kleine' teelten. Voor een kleine toepassing hoeft maar beperkt onderzoek te worden gedaan. Er wordt wel naar milieu en veiligheid gekeken, maar niet naar de werkzaamheid en de mogelijke schadelijkheid voor het gewas. Het is daarom aan te raden eerst een proefbespuiting uit te voeren.