13 maart 2019 Meer nieuws

Bos belangrijk voor bestuivers: natuurnetwerk op komst

Kleine stukjes bos in landbouwgebieden zijn belangrijk voor de bestuiving van de gewassen, concludeert onderzoeker Willem Proesmans in zijn proefschrift aan de Universiteit van Gent (B). In Noord-Holland is juist het iniatief genomen een natuurnetwerk aan te leggen. Bij dit plan zijn ook de bollentelers van NLG betrokken.

Als voedselbron en leefgebied voor bestuivers hebben kleine stukjes bos in landbouwgebieden een belangrijke functie voor de landbouw, zegt Proesmans. Hij pleit dan ook voor het behoud van stukjes bos en houtkanten in landbouwgebieden, niet alleen door de agrariërs. In de bosjes is voedsel te vinden voor bijen en zweefvliegen, de insecten die Proesmans voor zijn onderzoek specifiek bekeek. Gewassen in de buurt van zonnige bosranden worden door meer bestuivers bezocht dan die zonder bos in de buurt, zag Proesmans.

Groen Goud

Onder de noemer 'Groen Goud' nemen vijftien organisaties, waaronder Natuurmonumenten, NLG-bollenkwekers, de Rabobank, scholen en Staatsbosbeheer, juist deze week het initiatief een natuurnetwerk door de provincie aan te leggen. Doel is meer biodiversiteit binnen de provincie te laten ontstaan. De komende 4 jaar werken de organisaties het plan uit, dat aan moet sluiten op het Nationaal Natuurnetwerk.