16 juli 2021 Meer nieuws

Bonden stemmen in met CAO Bloembollen Groothandel

De achterbannen van CNV en FNV hebben afgelopen woensdag ingestemd met het eindbod CAO Bloembollen Groothandel van de werkgevers. Dit meldt Royal Anthos.

Anthos legde half juni namens de werkgevers het eindbod neer bij de bonden. “Het is een verstandig besluit van zowel werkgevers als werknemers dat er een nieuwe CAO ligt. Het is ook een reële CAO ”, aldus Alfons Zwetsloot, directeur van Anthos. FNV laat weten dat de leden met moeite hebben ingestemd. Vooral het loon valt de werknemers tegen.

Loonsverhoging

De cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023. Er zitten twee loonsverhoging in: op 1-7-2021 een structurele verhoging van 1,55% en op 1-7-2022 een structurele verhoging van 2,00%. Ook ontvangen werknemers die 1 december 2021 in dienst zijn een eenmalige bruto-uitkering, pro rata van de gewerkte uren in 2021. Bij een voltijdsdienstverband is dit een bedrag van 200 euro.

De overige cao-afspraken worden de komende tijd uitgewerkt in de redactiecommissie, zo geeft Zwetsloot aan. De CAO-tekst zal worden opgesteld en komt in een CAO-boekje. Dat duurt minimaal zo’n acht weken. Zwetsloot: “De tekst en de loontabellen worden zo spoedig mogelijk online beschikbaar gesteld.”

Algemeen verbindend verklaring

Werkgevers en werknemerspartijen vragen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de cao voor de gehele bedrijfstak te laten gelden, de zogenoemde algemeenverbindendverklaring. Zwetsloot: “Dan geldt deze ook voor niet-leden van Anthos. De algemeenverbindendverklaring is een formaliteit, want Anthos heeft een aansluitingsgraad van tussen de 85 en 90 procent.”