4 maart 2021 Meer nieuws

Bom-Lemstra voorzitter Glastuinbouw Nederland

Adri Bom-Lemstra wordt per 1 mei de nieuwe voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Zij volgt Sjaak van der Tak op die begin januari voorzitter van LTO Nederland is.

Op 3 maart werd de benoeming van de nieuwe voorzitter door de ledenraad van Glastuinbouw Nederland bekrachtigd.

Bom-Lemstra (58) is sinds 2015 gedeputeerde bij provincie Zuid-Holland en sinds 2019 verantwoordelijk voor de portefeuilles Economie en innovatie, Land- en tuinbouw, Gezond en veilig en Milieu en bodem. Daarnaast is ze onder andere ook voorzitter van Greenports Nederland. Ze was ook voorzitter van Greenport West-Holland maar stopt daar nu mee.

Goed bekend met glastuinbouw

Bom-Lemstra is door haar functies al nauw verbonden aan de glastuinbouwsector en inhoudelijk goed op de hoogte van de belangrijkste thema’s en de kansen en uitdagingen die er liggen. Zo is zij als gedeputeerde aanjager van de circulaire economie binnen de provincie en maakt ze zich hard voor de energietransitie in de tuinbouw.

Nadruk op verbinding met maatschappij

Als voorzitter van Glastuinbouw Nederland wordt Bom-Lemstra het boegbeeld van de Nederlandse glastuinbouw. Samen met de directie en het team van specialisten gaat zij richting geven aan de verduurzaming van de sector. Met het aantreden van Bom-Lemstra komt de nadruk van Glastuinbouw Nederland nog sterker te liggen op de verbinding met maatschappelijke uitdagingen waarbij een financieel gezond ondernemersklimaat voor de leden voorop staat.

'Warm hart toedragers' vergroten

Bom-Lemstra: “De glastuinbouw draagt in het bijzonder bij aan een gezonde en gelukkige samenleving, zowel met haar producten als met de technische innovaties. Ik zie het als mijn taak om de verbinding met onze omgeving te intensiveren, waardoor straks iedereen de glastuinbouw een warm hart toe draagt.”