27 augustus 2020 Meer nieuws

Bollenstreek wil teeltafval recirculeren

Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek verkent samen met Delphy, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek, Meerlanden, Otte Lisse en Studieclub Tulp 2.0 de mogelijkheden om bollen- en ander plantaardig afval op te waarderen. Het kan bijvoorbeeld omgezet worden naar compost, biobrandstof en de basis zijn voor cosmeticaproducten.

Het verwerken van organische reststromen levert drie biobased productgroepen op. Het grootste rendement wordt behaald met compostering. Naast compost levert dat warmte op die kan worden benut voor bedrijven of woningen. Het organische materiaal dat niet geschikt is voor compost wordt via een vergistingsinstallatie omgezet in groengas en water. Ook kunnen er inhoudsstoffen uit de restproducten worden gehaald die bruikbaar zijn in verpakkingsmaterialen of cosmeticaproducten (Lees het artikel hierover in Greenity nr. 73, pag. 28-29).

Geschikte locatie

Belangrijk in de discussie over de kringlooplandbouw is dat er zo min mogelijk wordt getransporteerd. Dat betekent dat er in Greenport Duin- en Bollenstreek wordt gezocht naar een geschikte locatie om een dergelijke installatie te realiseren. Simon Pennings van Studieclub Tulp 2.0: “Wij zijn al langere tijd op zoek naar goede oplossingen voor ons organische materiaal. Er is voldoende materiaal in de streek aanwezig. Ook hebben kwekers interesse om de producten af te nemen en een circulaire economie tot stand te brengen.”