15 oktober 2019 Meer nieuws

Bollensector morgen niet volop naar Den Haag

Het lijkt erop dat morgen bij de landelijke protestactie in Den Haag bollenkwekers niet in groten getale aanwezig zullen zijn. De actiebereidheid ligt vooral bij veehouders die het zwaarst worden getroffen door de stikstofmaatregelen van provincies en overheid.

Morgen is er weer een landelijke protestactie in Den Haag van Farmers Defence Force met steun van Agractie. Eerst wordt ’s ochtends actie gevoerd in Bilthoven nabij het RIVM en rond 12 uur op het Binnenhof. Hoe de actie verloopt en hoe lang die duurt, hangt af van de opstelling van Rutte en Schouten en het inwilligen van de eisen van de boeren.

'Boer-burgerontbijt voor het ongemak'

FDF geeft aan dat actievoerders bereid zijn om in Den Haag te overnachten. De dag erna willen de actievoerders de Nederlandse burgers in Den Haag bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun. Dat doen ze met een boer-burgerontbijt. ‘Dit om het ongemak, dat de demonstraties ongetwijfeld hebben opgeleverd, enigszins te verzachten’, zo meldt de site van FDF. Daarna volgt een ‘Tour de Boer’ per trekker langs overheidsgebouwen. Actievoerende boeren worden opgeroepen hun overtollig papier mee te nemen naar Den Haag en dit neer te leggen bij de instanties die hen 'zoveel nutteloze papieren rompslomp bezorgen'.

'Het is maar net hoe er met boeren omgegaan wordt'

Agractie spreekt steun uit voor de actie morgen, mits deze binnen de kaders van de wet en publieksvriendelijk blijft. De acties van boeren gisteren bij de verschillende provinciehuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland verliepen rustig. In Groningen liep het op een gegeven moment uit de hand toen een trekker de deur van het provinciehuis inreed. Inmiddels hebben verschillende provincies de stikstofregels ingetrokken. Vandaag wordt er nog actie gevoerd bij de provincie Limburg. Han Schukkert geeft in een Facebook-bericht aan dat boeren in Maastricht netjes worden binnengelaten waar de koffie voor hen klaar staat. En plaatst de opmerking: ‘Het is maar net hoe er met boeren omgegaan wordt. Kijk Bestuur van de provincie Groningen, zo kan het ook!!!.’

Acties spitsen zich toe op stikstofverhaal

Vanuit de Bloembollenstreek is er volgens Frans van der Slot niet veel animo bij bollenkwekers om bij de acties te zijn morgen. Hij steunt de acties van harte, maar gaat zelf ook niet. “Ik heb werk zat. Bovendien spitst de protestactie zich nu steeds meer toe op het stikstofverhaal. Dat raakt de veehouders snoeihard, maar de bollensector minder.” Hij verwacht dat de publieke opinie achter de boeren en kwekers blijft staan, ook nu gisteren in het nieuws kwam dat het even uit de hand liep in Groningen. “Voor zo’n incident heb je een of twee raddraaiers nodig. Dat snapt de burger ook wel.” Hij hoopt dat het morgen allemaal goed verloopt in Den Haag.

'Eerlijke concurrentie onmogelijk'

Gert Seubring, bollenkweker uit Beilen (Drenthe), reed gisteren met de trekker naar het provinciehuis in Assen. Daar kwamen meer dan duizend trekkers heen, naar schatting 1.500 tot 2.000 boeren. Zijn reden om daar van zich te laten horen, is dat hij het zat is dat er in Nederland veel strengere eisen worden bedacht en gelden dan in andere landen. “Onze wet- en regelgeving maakt eerlijke concurrentie in alle agrarische sectoren onmogelijk.”

Seubring was 1 oktober ook in Den Haag, maar slaat morgen af. Hij moet lelies rooien. “Ik heb geen idee of er nog bollenkwekers heen gaan.” Hij geeft aan dat hij wat dubbel tegenover alle acties staat. “Ik vind wel dat we actie moeten voeren net als veel andere actiegroepen dat in Nederland doen. Wel moet dat fatsoenlijk gebeuren zodat het breed gedragen blijft bij de burger.” Seubring vreest een beetje dat door het stikstofbeleid er steeds meer landbouwgrond wegvalt en er meer natuur bijkomt. “Dat laatste geeft dan alleen maar meer beperkingen aan de rest van de overblijvende landbouwgrond. Dat is een bedreiging voor de hele agrarische sector.”

Snelwegen rond Utrecht mijden

Rijkwaterstaat raadt weggebruikers aan morgenochtend de snelwegen rond Utrecht te mijden. De ANWB verwacht extra drukke wegen na het middaguur wanneer de boeren na hun protest in Bilthoven richting Den Haag gaan.