20 augustus 2019 Meer nieuws

Bollenkweker moet schade overslaan geelziek naar buurperceel betalen

De rechtbank Den Haag heeft vorig jaar oktober een bloembollenkweker veroordeeld tot het betalen van € 20.000 aan de buurman als schadevergoeding vanwege het ontstaan van geelziek in zijn hyacinten. Deze uitspraak heeft de rechtbank echter pas 9 augustus dit jaar openbaar gepubliceerd.

De rechter vindt dat de buurmankweker die op een aangrenzend perceel geelziek in zijn hyacinten had, onvoldoende maatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat de ziekte zou overslaan naar het perceel van de eiser.

In de uitspraak die 24 oktober 2018 al werd gedaan, is te lezen dat de eisende en de gedaagde bollenkwekers beiden een bloembollenbedrijf hebben waar onder meer hyacintenbollen worden geteeld. Een perceel van de eiser en een perceel van de gedaagde zijn deels aangrenzend aan elkaar en slechts van elkaar gescheiden door middel van een sloot.

30.500 euro schade geëist

De eiser nam begin mei 2015 geelziek waar op zijn perceel en ook op het aangrenzende perceel. Geelziek is een bacterieziekte die zowel in de bol als op de plant in het veld kan optreden. De bacterie verspreidt zich door regen, wind en bewerkingen in het gewas. De eiser eiste een schadevergoeding van € 30.500,- van zijn buurman-kweker.

Heetstook niet voltooid

De rechter vindt verwijtbaarheid op zijn plaats aangezien de gedaagde bloembollenkweker wist dat hij de heetstookbehandeling die geelziek kan bestrijden, niet had kunnen voltooien. Dat kwam doordat hij er bij de toepassing van de heetstook achter kwam dat de bollen beschadigd raakten, er ontstond roet en snot in de bol. Destijds adviseerde DLV de behandeling te stoppen.

Maatregelen om te voorkomen

De rechter vindt dat de gedaagde bloembollenkweker die wist dat de heetstook niet was voltooid extra alert had moeten zijn op geelziek en meer had kunnen doen om de verspreiding daarvan te voorkomen. Maatregelen die de kweker had kunnen nemen, heeft hij nagelaten en dat moet worden gezien als onrechtmatig handelen, aldus de rechter in zijn uitspraak.