13 september 2019 Meer nieuws

Bollenkweker houdt zich veel beter aan regels gewasbeschermingsmiddelen

Bloembollenkwekers houden zich veel beter aan de regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. In 2014 hield slechts 55 procent van de gecontroleerde kwekers zich aan de regels, in 2018 steeg het nalevingspercentage naar 89 procent.

De verbetering blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die bezocht en controleerde in 2018 bijna 300 bollenkwekers.De KAVB is blij met deze spectaculaire verbetering; eerst overtrad 45 procent de wet en nu is dat 11 procent. “Daarmee zijn we net zo goed, of net zo slecht, in vergelijking met andere open teelten. Andere sectoren in open teelten zitten al jaren rond 10 procent overtredingen. Als bloembollensector vallen we in negatieve zin niet meer op”, zegt André Hoogendijk, voormalig adjunct-directeur bij KAVB die verantwoordelijk was voor de inzet van de vereniging op dit onderwerp. De KAVB is trots op de cijfers. Hoogendijk geeft aan dat drie jaar volop investeren in communicatie met kwekers en vooral ook veel inzet op het oplossen van knelpunten in gewasbescherming, vruchten afwerpt.

Minder overtredingen met onkruidmiddelen

Opvallend is dat de verbeterde naleving vooral komt doordat kwekers in hun teelt een stuk minder gewasbeschermingsmiddelen tegen onkruid gebruiken die niet mogen. In 2014 bestond 76 procent van de overtredingen uit het gebruik van niet in de teelt toegelaten onkruidbestrijdingsmiddelen. In 2018 daalde dit tot 42%. Hoogendijk: “Die daling komt vooral doordat door inzet van de CEMP er heel wat onkruidmiddelen in de bloembollenteelt toegelaten zijn.” Ondanks deze daling blijkt toch ook dat in 2018 de meeste overtredingen nog steeds op het gebied van onkruidbestrijding worden gemaakt. “Het probleem van te weinig toegelaten middelen tegen onkruidgewassen is er dus nog steeds. Maar je houdt als sector altijd knelpunten over. Op een aantal punten is een toelating niet gelukt. En aan de andere kant, je lost een probleem op, maar elders ontstaat er weer een.”

NVWA gaat scherper zijn op formaldehyde

In 2018 legde de NVWA toch nog bij 5 bollenkwekers van de 295 kwekers een boete op voor de toepassing van formaldehyde als bolontsmetting. Dit terwijl dit middel sinds 2013 niet meer is toegelaten voor deze toepassing. Hoogendijk: “5 op 295 lijkt weinig, maar het zijn er 5 te veel. Het gaat om een middel dat kankerverwekkend is. Een kweker mag zijn eigen dilemma niet afwentelen op de gezondheid van zijn medewerkers en zijn omgeving. Het is dan ook een begrijpelijke redenering van de NVWA om hier in de toekomst bij controles nog specifieker op in te gaan zetten.”

Verstandhouding verbeterd

Hoogendijk ziet de winst van een intensievere samenwerking met de NVWA. “Door samen de resultaten van 2014 goed te analyseren en ook zaken te kunnen verklaren en uit te leggen over hoe bollenkwekers in de praktijk werken, is er meer begrip gekomen voor bepaalde situaties.” Hierdoor is de wederzijdse verstandhouding tussen NVWA en de kwekers verbeterd. “Dit zagen we ook terug bij de controles op het erf zelf. De controles verliepen over het algemeen in goede harmonie en met meer respect en begrip voor elkaar. Dus als je als sector iets proactief oppakt, leidt dit tot een betere relatie én betere resultaten. Dat betaalt zich ook uit voor de ondernemer. De NVWA-controleurs hebben hun eigen verantwoordelijkheid maar hebben die uitgevoerd met begrip voor de ondernemer."

Scores naleving andere sectoren

De cijfers van de naleving van het gebruik van middelen in de bollenteelt heeft de NVWA gezet in een factsheet ‘Domein gewasbescherming 2018’. Hierin staat ook hoe de sectoren ‘Sierteelt buiten (boomkwekerij, vaste planten en bloemisterij) en ‘Groenten onder glas’ scoren op naleving van de regels voor het gebruik van middelen.