30 juni 2020 Meer nieuws

Bollenareaal blijft groeien

Het areaal bloembollen blijft groeien, blijkt uit cijfers van het CBS. De instantie registreerde een areaal van bijna 25.000 hectare in 2015. Inmiddels staat er 27.250 hectare.

In de buitenteelt van snijbloemen is eveneens een lichte stijging zichtbaar, van 2.460 hectare in 2017 naar 2.740 hectare. In de boomkwekerij en vasteplantensector signaleert het CBS op basis van de meitellingcijfers een kleine daling. In 2015 stond er nog 17.710 hectare, nu is dat 16.900 hectare.