13 mei 2019 Meer nieuws

Boek VHG over 'levende gebouwen'

De Branchevereniging VHG die de belangen behartigt van ondernemers in het groen hebben de handleiding ‘Het Levende Gebouw’ gemaakt die gaat over groen op, aan en in gebouwen.

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, heeft dinsdag 7 mei het eerste exemplaar in ontvangst genomen.

Bron van inspiratie

In het boek staan inspirerende ideeën (400 gerealiseerde praktijkvoorbeelden) voor groene gebouwen, goed voor mens, klimaat, natuur en economie. Gebouwen die bijdragen aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wateroverlast, hittestress, energie, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit.

Het boek kan onder andere een bron van inspiratie zijn voor de partijen die het Klimaatakkoord gaan uitwerken. VHG-directeur Egbert Roozen: “De groenbranche is niet bezig om decoratie aan te leggen met groen, we zijn bezig om groen met waarde te realiseren.”

Uitgenodigd

De heer Nijpels was verrast door de uitgebreide opzet van het boekwerk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Hij nodigde VHG uit om na de zomer het concept te komen toelichten aan de partijen die met de uitvoering van het Klimaatakkoord aan de slag gaan.

Op de site van VHG staat een digitaal exemplaar van het boekwerk.