6 augustus 2021 Meer nieuws

Bodemscantest: Veriscan MSP3 het best

Veriscan MSP3 kwam als beste van zes bodemscans uit de bus. Het Nationaal Platform Precisielandbouw (NPPL) vergeleek de zes op zandgrond in het Overijsselse Lemelerveld en op dalgrond in het Drentse Valthermond.

Bodemscans leveren informatie op voor precisielandbouw. Er zijn veel verschillende leveranciers, die er allemaal een eigen sensorsysteem op na houden. Ook hebben de verschillende bodemtypes gevolgen voor het scannen. Onderzoekers van Aeres Hogeschool Dronten en Wageningen University & Research zijn daarom gaan vergelijken op verschillende typen percelen.

Vijftig bodemmonsters

Vijftig bodemmonsters genomen als referentie voor bodemscans van zes verschillende leveranciers vormden de basis van de vergelijking. De digitale bodemkaarten van de scans gaven inzicht in de hoeveelheid organische stof, lutum en pH. De leveranciers die deelnamen zijn BioScope, Aurea Imaging/Dronewerkers, CNH, Loonstra & van der Weide, Soil Masters en Vantage Agrometius. Uit de testen op het zandgrondperceel in Lemelerveld kwam de Veriscan MSP3 van Vantage Agrometius voor zowel de pH-kaart als de organischestoffenkaart het beste uit de test als het gaat om nauwkeurigheid. In Valthermond kende de Veriscan MSP3 bij pH-kaarten ook de hoogste nauwkeurigheid.

‘Weergave ook erg belangrijk’

Gerard Hoekzema, bedrijfsleider op WUR-proefbedrijf Valthermond, viel bij de vergelijking op dat bodemscans voor organischestofkaarten goed overeenkwamen met de eigen kennis over het perceel. Bij de pH-kaarten had Hoekzema ‘weinig gevoel’, omdat dit niet met het oog is te zien. Nauwkeurigheid alleen is niet alles: volgens Hoekzema kan de presentatie van informatie belangrijk zijn. De gedetailleerdheid per kaart is daarbij wisselend. Sommige kaarten tonen bijvoorbeeld losse punten, andere zijn meer vakken. Hoekzema herkent zichzelf het meest in de kaart van Dronewerkers, omdat deze qua visualisatie het best vormgegeven is. NPPL-deelnemer Sjaak Huetink uit Lemelerveld zag bij organische stof het meeste in de kaart van Veris MSP3. Op de tweede plaats volgt de organischestofkaart van Loonstra & Van der Weide. 

Foto: NPPL