12 oktober 2021 Meer nieuws

Bloemenbureau: Generieke promotie verhoogt omzet

Consumenten kopen meer bloemen en planten na generieke promotie. Dat is een van de conclusies uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Bloemenbureau Holland.

Van de ondervraagde consumenten zegt 70% na het zien van een bloemen- of plantencampagne te worden aangespoord om deze producten te gaan kopen. In Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben bij elkaar 8,5 miljoen consumenten extra bloemen gekocht; 6,6 miljoen meer kamerplanten en 5,7 miljoen meer tuinplanten. Bij gemiddelde consumentenprijzen heeft dit een extra omzet van rond de 300 miljoen euro opgeleverd. De totale investering voor de twee campagnes bedroeg ongeveer 3,5 miljoen euro.

Discussie over generieke heffing

Aanleiding van het onderzoek is de discussie of de heffing voor de generieke promotie nog wel door Royal FloraHolland moet worden geïncasseerd. Het onderzoek focuste zich op twee campagnes van het afgelopen jaar: ‘We Hebben Meer Bloemen Nodig’ en ‘De Trend Collectie’. Beide campagnes alsook het onderzoek hebben plaatsgevonden in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.