8 oktober 2018 Meer nieuws

Bloembollen telen met druppelsysteem

Van Iperen heeft op een tulpenperceel van Vido Fleur in Achthuizen druppelfertigatie beproefd. De eerste resultaten zijn hoopgevend.

In april bleek al dat de tulpen van het proefperceel er beter bij stonden dan het referentieperceel ernaast. Jaap Dogterom van Vido Fleur: “We keken onze ogen uit en konden het nauwelijks geloven. De planten waren gestrekter en vertoonden een gezonde, homogene kleur. We zijn uiteraard heel erg benieuwd wat het uiteindelijke resultaat in de trek zal zijn.”

Druppelirrigatie

Voor de proef is ongeveer een halve hectare voorzien van druppelirrigatie. Op twee plekken werd met sensoren de vochtbalans in de grond gemeten. Met GPS kon Van Iperen vanuit het kantoor in Westmaas de installatie bedienen. Het bemestingsrecept is geoptimaliseerd door de stikstofgift af te stemmen op de behoefte van de plant en onder andere extra calcium, sporenelementen en een biostimulant toe te voegen.

Plantsapanalyse

Van Iperen doet plantsapanalyses om te zien wat er in de plant gebeurt en welke nutriënten er nodig zijn. Pieter Dogterom: “We hopen dat we door deze techniek meer, maar vooral betere bollen krijgen. Het gaat ons dan vooral om de inhoud, zodat we een beter resultaat kunnen boeken. We moeten weten wat er in die bol moet zitten, hoe we dat erin krijgen en hoe we daar weer een goede kwaliteit tulp uit kunnen broeien.”

Precies wat nodig is

Meststoffenspecialist Ton van Hulten van Van Iperen: “In de glastuinbouw wordt al heel lang succesvol gebruik gemaakt van fertigatie: planten krijgen exact datgene aan water en meststoffen wat ze op dat moment in het groeiproces nodig hebben. Als fertigatie in de bollenteelt mogelijk blijkt te zijn, zal dat veel water besparen en de zoutconcentratie in de bodem sterk verminderen. Door de juiste meststoffen toe te dienen en daar ook sporen aan toe te voegen, creëren we een gezond en vitaal gewas. De kwaliteit van het bodemleven zal merkbaar omhoog gaan.”

Pieter: “We gaan de bol helemaal analyseren en dan zien we wat deze proef heeft opgeleverd. En natuurlijk zijn we benieuwd hoe deze bollen het doen in de broeierij.” Jaap vult aan: “De bollen van deze proef houden we apart, zodat we ze drie jaar lang kunnen volgen.”

Lees het hele artikel op de website van Van Iperen.