17 januari 2020 Meer nieuws

BlackShore innovatiefst voor de bollensector

Het bedrijf BlackShore is als innovatiefst beoordeeld tijdens de zogeheten Innovatiecirkel over precisieteelt, vorige week in Vijfhuizen. Het bedrijf zet satellietbeelden om in nuttige data met behulp van gamers. Binnenkort start het bedrijf een project in de bollenteelt. 

De Innovatiecirkel is gehouden door de publiekprivate samenwerking (PPS) Bollenrevolutie 4.0, waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken. Partners van de PPS mochten met vier nieuwe bedrijven nadenken over nieuwe technologiën en stemmen op het bedrijf dat ze het innovatiefst vonden. Uiteindelijk kreeg BlackShore de meeste stemmen.

Topsectorproject

Met datamanagement en nieuwe technologieën in de bollenteelt is nog veel winst te halen, is de gedachte. Daarom is in 2019 het Topsectorproject Bollenrevolutie 4.0 begonnen. De bedoeling is nieuwe projecten starten rond precisietechnieken in de bollenteelt. De Innovatiecirkel is erop gericht bedrijven aan elkaar te koppelen voor het ontwikkelen van nieuwe technologische toepassingen in de sector.

Koppelingen

Behalve BlackShore presenteerden nog drie bedrijven zich: TechNature ontwikkelt en verkoopt slimme oplossingen voor optisch sorteren en camera-gebaseerde gewassensoren in de groente-, fruit-, bloemen-, eieren- en voersector. De SpectraCam is een multi-spectrale gewassensor en meet biomassa, bladgroengehalte en plantstress in vele gewassen. De camera werkt volledig autonoom en genereert nauwkeurige metingen die een teler kan gebruiken voor bemesting, bespuitingen en irrigatie. Beam Tracking is een innovatieve startup, met als doel het toegankelijk maken van slimme voorraadregistratie en tracking & tracing. Blue-bi systems is een bedrijf dat samen met derden een basis-datakoppelingssysteem heeft ontwikkeld die het mogelijk maakt de datastromen van verschillende leveranciers van apparaten, instrumenten en bijvoorbeeld machines van andere partijen aan elkaar te koppelen. De basis bestaat uit een urenregistratie tijdens de werkzaamheden, tot de loonadministratie. Daarnaast zijn er allerlei opties voor verdere koppelingen.

Gamen voor de bollen

BlackShore won. Gestuwd vanuit de ruimtevaart weet BlackShore een manier om satellietbeelden om te zetten in nuttige data. Via een game worden gebieden op aarde gevisualiseerd, waarbij de spelers worden gevraagd wat zij zien. Terwijl de speler leert en wereldproblemen ervaart, worden zo hoogwaardige landkaarten gegenereerd. Het systeem heet het 'Cerberus Crowdsourcing Platform’. BlackShore start een nieuw project dat gericht is op de bollensector.