5 augustus 2019 Meer nieuws

BKD: Zantedeschia groeit naar bijna 350 hectare

Van het gewas Zantedeschia staat er dit jaar 347 hectare. Hiermee is het areaal ten opzichte van vorig jaar met ongeveer 35 hectare gegroeid. Dat heeft de BKD bekend gemaakt in haar voorlopige statistiek over dit gewas.

Het areaal Zantedeschia groeide de afgelopen vier jaren steeds. In 2016 stond er 174 hectare van en in 2017 236 hectare. In 2018 steeg het areaal een stukje harder en kwam het uit op 312 hectare.

Niet op cultivarniveau

Wat de ontwikkelingen op cultivarniveau zijn, is aan de cijfers die de BKD verstrekt niet af te lezen. Op verzoek van de KAVB-productgroep Zantedeschia worden de areaalgegevens op cultivarniveau niet door de BKD op de website gepubliceerd.

Bekijk hier de voorlopige statistiek Zantedeschia. Er kunnen nog kleine wijzigingen komen op de cijfers onder andere doordat de BKD in het veld soms Zantedeschia's ziet die niet zijn opgegeven.

De BKD heeft ook de areaalcijfers van lelie en gladiool geüpdate op haar site.