16 juli 2020 Meer nieuws

BKD: Gladiolenareaal daalt met 72 hectare

Dit jaar staat er ongeveer 10 procent minder areaal aan gladiolen ten opzichte van vorig jaar. In 2020 komt het areaal uit op 633,30 hectare, zo blijkt uit de voorlopige statistiek Gladiolus van de Bloembollenkeuringsdienst met daarin de areaalcijfers van dit gewas.

In 2019 was het areaal met 705,95 hectare groter.

Zowel de kralen- als het knollenareaal is afgenomen in 2020. Van kralen staat er 105,03 hectare en van knollen 528, 27 hectare. Hiermee daalde het areaal in 2020 ten opzichte van 2019 met respectievelijk 16 hectare en 56 hectare.

Het merendeel van het areaal gladiolen wordt vertegenwoordigd door de grootbloemige knollen, namelijk 364,53 hectare, maar dit is wel met 64 hectare teruggelopen ten opzichte van 2019. Ook van de kralen liep het areaal terug van grootbloemigen, namelijk van 79,64 hectare vorig jaar naar 68,72 dit jaar. Het areaal kleinbloemigen stijgt in de knollen met ongeveer 3 hectare.

Niet op cultivarniveau

Wat de ontwikkelingen op cultivarniveau zijn in de gladiolen, is aan de cijfers die de BKD verstrekt niet af te lezen. Op verzoek van de KAVB-productgroepen worden de areaalgegevens op cultivarniveau niet door de BKD op de website gepubliceerd.

Bekijk hier de statistieken voor gladiool van 2020.