16 juli 2019 Meer nieuws

BKD: Areaal lelie met bijna 200 ha gedaald

Dit jaar is er 4.251 ha lelies geplant. Dat is 190 ha minder dan in 2018. Dat blijkt uit de voorlopige statistiek Lilium die de BKD heeft opgesteld.

De krimp is vooral groot in de eenjarige LA-hybriden. Dat areaal nam af van 1.163 ha in 2018 naar 1.003 ha in 2019. Bij de Oriëntals en OT-hybriden is het areaal licht toegenomen. Bekijk hier de statistiek.

Verschil van 1.800 ha tussen BKD- en CBS-cijfers

Deze cijfers staan in schril contrast met de vorige week gepubliceerde cijfers van het CBS. Dat bureau meldde dat er dit jaar 6.070 ha lelies staat, ofwel 1.800 ha meer dan volgens de BKD. Dit grote verschil heeft drie belangrijke oorzaken. In de eerste plaats vermeldt de BKD niet de oppervlakte van die lelies die het eerste jaar staan opgeplant voor de tweejarige teelt. Daarnaast telt het CBS de bollen- en bloementeelt van lelie bij elkaar op. Ten slotte geven telers bij de BKD alleen de beplante oppervlakte op, terwijl telers bij het CBS de gehele perceelsoppervlakte opgeven. Die drie factoren tezamen leveren het verschil van 1.800 ha op. 

Wat de ontwikkelingen op cultivarniveau zijn, is aan de cijfers die de BKD verstrekt niet af te lezen. Op verzoek van de KAVB-productgroepen worden de areaalgegevens op cultivarniveau niet door de BKD op de website gepubliceerd.