3 december 2021 Meer nieuws

Biologisch middelen verwijderen uit afvalwater

Broos Water gaat in een project onderzoek doen naar een nieuw zuiveringsconcept van afvalwaterstromen. Hierbij worden gewasbeschermingsmiddelen gebonden en op een biologische manier afgebroken. Het project heet 'Biologisch verwijderen gewasbeschermingsmiddelen uit afvalwaterstromen’. 

Het project, opgezet door het bedrijf Broos Water in Luttelgeest, heeft voor de uitvoering een financiële bijdrage ontvangen van het LTO Noord Innovatiefonds.

Bij het vullen, reinigen en stallen van machines, werktuigen en kisten kunnen gewasbeschermingsmiddelen of resten daarvan op het erf terecht komen. Het risico is dan dat deze middelen door erfafspoeling in de sloot terecht komen en de kwaliteit van het oppervlaktewater verslechtert.

Actieve kool/biochar

Er is al een technische verkenning uitgevoerd naar de werking van een biologisch zuiveringsconcept gebaseerd op regeneratie van actieve kool/biochar. Het concept lijkt kansrijk. Nu wordt een pilotinstallatie ontwikkeld en getest in de praktijk. Er wordt een monitoringsprogramma opgezet om het systeem onder wisselende praktijkomstandigheden te onderzoeken en te optimaliseren.

Erfemissie verminderen en afvalwater zuiveren

Uit het project moet onder andere blijken dat de erfemissie vermindert en het afvalwater zodanig wordt gezuiverd dat het voldoet aan de wetgeving. Ook moet aangetoond worden dat het systeem betrouwbaar presteert in de praktijk en het een goede investering is voor individuele telers en/of centrale wasplaatsen.

Wanneer het project slaagt, is dit een manier om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Ook helpt het om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water en om de kosten voor het zuiveren van water laag te houden.