30 november 2021 Meer nieuws

Bezwaren tegen huisvesting arbeidsmigranten Wieringerwerf

Tegen het plan om arbeidsmigranten te huisvesten in een nieuw te bouwen 'flexlogement' op industrieterrein Robbenplaat komen bezwaren, meldt het Noordhollands Dagblad.

De Stichting Niet op Robbenplaat (Snor) voorziet problemen met arbeiders op het terrein, omdat er behalve onderdak geen voorzieningen zijn voor vrije tijd en zorg. Bovendien past bewoning niet op een industrieterrein, redeneert de stichting in het artikel (betaald lezen).

De gemeente Hollands Kroon ziet in eerste instantie geen belemmeringen voor de vierhonderd bedden, maar erkent dat 'nog veel moet worden uitgezocht'. Omwonenden (betaald lezen) van het bedrijventerrein en ondernemers hebben de gemeenteraad gevraagd het plan af te schrijven en kondigen alvast juridische stappen aan als de raad akkoord gaat.