23 november 2018 Meer nieuws

‘Bezem door middelenkast’ ook in Flevoland

De actie ‘Bezem door de middelenkast’ van Schoon Water start nu ook in Flevoland. Restanten van gewasbeschermingsmiddelen of middelen met een verlopen toelating zijn gratis in te leveren. De actie loopt tot eind maart 2019. Alle Flevolandse agrariërs en loonbedrijven kunnen meedoen.

Om deel te nemen is aanmelding via de website nodig. Digitaal aanmelden heeft de voorkeur. Telers kunnen zich ook aanmelden met de antwoordkaart, die per post is toegestuurd. Telefonische aanmelding is mogelijk door te bellen naar tel. 0345-470761. Binnen drie weken neemt een adviseur contact op voor een afspraak. De adviseur loopt samen met de ondernemer de middelenkast door en kijkt welke middelen verouderd zijn.

‘Bezembon’

De (restanten van) niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die de ondernemer wil laten afvoeren, zet hij apart in de middelenkast. Daarbij wordt de ‘bezembon’ gelegd, die de teler van de adviseur krijgt. Op deze bon staat de totaal af te voeren hoeveelheid middelen en de bon is een bewijs dat de teler meedoet aan de actie.

Afspraak inplannen

Binnen acht weken na het bedrijfsbezoek worden de (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen bij het bedrijf opgehaald door een erkende afvalinzamelaar. Afvalinzamelaar GP Groot uit Noord-Holland belt om een afspraak in te plannen.

Duizenden kilo's

De actie loopt op verschillende momenten in diverse provincies. Zo was Limburg eerder aan de beurt. Er is ruim 18.000 kilo oude middelen ingezameld. In Noord-Holland zijn eerder dit jaar ook honderden middelenkasten gecontroleerd en in Drenthe is ruim tweeduizend kilo opgehaald. In Zeeland en Noord-Brabant is de actie onlangs van start gegaan. Aan de actie in Flevoland kunnen ook ondernemers uit de Overijsselse plaatsen Baarlo en Blokzijl meedoen.