23 juli 2021 Meer nieuws

Beter ontwerp zonnepark voor behoud bodemkwaliteit

Simulaties van TNO wijzen uit dat met beter ontworpen zonneparken wordt voorkomen dat de bodem langzaam maar zeker verschraalt. Voor grondeigenaren, overheden en projectontwikkelaars biedt de studie veel kansen om het ontwerp van zonneparken anders aan te pakken.

Een van de vragen waar TNO zich mee bezighield, was of de vele oost-west georiënteerde zonneparken die staan gepland anders zijn te ontwerpen. Dan blijft de bodemkwaliteit behouden terwijl de panelen dezelfde opbrengst leveren als op het zuiden gerichte parken. Cruciaal daarbij is de hoeveelheid zonlicht die de grond tussen en onder de zonnepanelen weet te bereiken.

Bodemkwaliteit verslechterd

In veel oost-west zonneparken staan de panelen dicht op elkaar en bedekken ze bijna het hele perceel, waardoor de bodemkwaliteit in de jaren verslechtert. Als een park volgens de huidige norm na 25 jaar wordt opgeruimd, is de kans groot dat de bodem moeilijk inzetbaar is voor landbouw of natuurontwikkeling. Het kost dan veel moeite de bodemkwaliteit van voor de installatie van het zonnepark te herstellen.

Betere spreiding licht

Uit de studie van TNO blijkt dat door een betere spreiding van het licht veel winst is te behalen. Vooral in de delen van het zonnepark met veel schaduw onder de panelen zijn verbeteringen mogelijk. TNO beschikt over de softwaretool BIGEYE, die zowel de opbrengst berekent van zonnepanelen als ook de lichtinval en -intensiteit onder en naast de panelen in een zonnepark.

Er zijn twee op het zuiden gerichte opstellingen uit een eerder dit jaar verschenen studie van Wageningen University & Research (WUR) nader onderzocht en vergeleken met gangbare oost-westsystemen. Daarbij hebben de TNO-experts in de berekeningen gekeken naar variaties in de bedekkingsgraad, de hoek die de zonnepanelen maken en de ruimte tussen de panelen. De gewenste aanpassingen in het ontwerp zijn volgens de onderzoekers mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de businesscase.

Op de website van TNO is het rapport te downloaden ‘Zonnepark dat rekening houdt met de ondergrond’.