25 juni 2021 Meer nieuws

Bestuur HHNK: 'Waar was het schap?'

'Waar was het waterschap?' was de centrale vraag tijdens de extra vergadering woensdagavond van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over de extreme wateroverlast van vrijdag en zaterdag. 

Communicatie moet beter net als de regie, de inzet moet sneller en er moet een boegbeeld zijn dat vertrouwen wekt en dat meldt wat er wordt gedaan. Alle fracties van het College van Hoofdingelanden (CHI) delen deze mening. Dat CHI is zelf ook te laat ingelicht, stellen de leden. Zondagmiddag kregen de leden een mail. Dijkgraaf Luc Kohsiek werd gemist in het weekeinde, waarin met man en macht werd gewerkt aan het afvoeren van de grote hoeveelheid water. 

'Schade zal er altijd zijn'

Bestuurder Siem Jan Schenk (foto), verantwoordelijk voor het waterbeheer binnen het hoogheemraadschap, zette uiteen wat er na het vallen van de eerste 100 millimeter en vervolgens de tweede bui van 50 mm allemaal is gebeurd in het gebied van Limmen tot op Texel. Wat allemaal fout is gegaan, is onderdeel van een evaluatie. Verschillende fractieleden pleitten voor een evaluatie met bewoners en gedupeerden in de getroffen gebieden. Schenk: "We moeten naar de toekomst kijken. We zijn op scherp gezet, maar schade zal er altijd zijn als er 150 mm valt." Hij legde uit dat het waterschap 15 millimeter per dag aankan. "We gaan in ieder geval een feitenrelaas opstellen en LTO Noord doet dat ook, hebben we deze week met elkaar besproken. Die gaan we met elkaar vergelijken."

Discussie met boeren

De impact op de landbouw is het grootst, denkt Schenk, al heeft een groot deel van de 1,2 miljoen inwoners overlast ervaren. "We hebben afspraken met LTO over hoe we er de komende tijd mee omgaan. We willen in discussie met boeren, maar ook met gemeenten en bewoners. De schade is verzekerbaar voor de landbouw, maar de voorwaarden zijn niet voor iedereen gunstig. Het is de vraag hoeveel oogst verzekerd is." Over de burgerinitiatieven die soms werden tegengehouden door gebiedsbeheerders zei Schenk dat die nu eenmaal 'moeilijk te organiseren' zijn. "Je wilt geen plaatselijke overbelasting."

Noodpompen

Kohsiek gaf aan dat alle noodpompen in bedrijf waren, maar dat op sommige plaatsen geen pomp geplaatst kon worden. "In de Egmondermeer zat de boezem te vol, bijvoorbeeld." Voor de crisisaanpak is een handboek, dat zegt dat de communicatie bij de medewerkers van het schap moet liggen. Op zaterdag werd duidelijk dat er ontevredenheid was over het werk van het schap. Communicatie over ongebouwde zaken werd bewust aan Siem Jan Schenk overgelaten, over gebouwde zaken sprak Klazien Hartog. "De vraag is of dat een goede keuze was", aldus Kohsiek over het missen van een boegbeeld. Er was lof bij het bestuur voor het werk van de woordvoerders Marco Cortel en Jorrit Voet. "Maar u bent het boegbeeld", sprak Ron Wiese (Categorie Bedrijven) Kohsiek aan.

Calamiteitenplan

Ook gebiedsbeheerders moeten een calamiteitenplan hebben en de bereikbaarheid moet duidelijk zijn, benadrukte Theo Breedijk (Groen, Water & Land). "De echte knelpunten in het waterbeheer moeten duidelijk worden." Fracties bleven aandringen op een snelle evaluatie, wat de VVD betreft in augustus. Frank Frohwijn (CDA) voegde daar aan toe: "Zorgvuldigheid gaat boven snelheid." De evaluatie volgt na de zomervakantie, kondigde Schenk aan.

De vergadering is hier terug te kijken. Lees ook over de stappen van het waterschap na de eerste druppels en klik hier voor de situatie op zondag. 

In Greenity 96, die komende vrijdag uitkomt, meer over de wateroverlast.