18 oktober 2019 Meer nieuws

'Besparing door variabele dosering’

Lelieteler en akkerbouwer Sjaak Heutink heeft dankzij precies doseren flink kunnen besparen op bodemherbiciden. Dat zegt de Lemelervelder teler op de site van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw NPPL.  

Heutink teelt behalve lelies ook 100 hectare uien, bestaande uit eerstejaars plantuien en zaaiuien. "Dit doen we op gehuurde percelen", zegt Heutink. Omdat hij van huurpercelen de bodemtoestand niet kent, laat hij van elk perceel een bodemscan maken met de Veris-MSP3. Eurofins neemt een grondmonster voor de bemestingstoestand. "Dit levert ons kaarten op voor de variaties in organische stof, ph, ec30 en ec90 op. Die gebruiken we voor verschillende toepassingen, zoals variabele toediening van bodemstimulanten en meststoffen, maar ook variabele toediening bodemherbiciden. Vorig jaar hebben we op basis van de bodemkaarten zelf gevarieerd met de dosering bodemherbicide. Op de zandkoppen iets minder en op de wat zwaardere delen iets meer. Dit alles doen wij in het programma Farmworks."

Onkruiddruk hoog

Heutink vindt het variëren van de doseringen met bodemherbiciden belangrijk omdat de onkruiddruk op dekzandgronden met een hoog organische stofgehalte vaak hoog is. "Het gewas is erg weerbaar, plekken met laag organische stof hebben vaak een lage onkruiddruk maar het gewas is supergevoelig voor gewasreactie, groeiderving of negatieve beïnvloeding van de beworteling. Je bent dan altijd je dosering aan het afstemmen op één van de uitersten."

'Flink bespaard'

Expert Johan Booij, die Heutink namens NPPL bijstaat, legde uit dat Bodemherbicide-app op Akkerweb werkt met absolute getallen. Hierdoor kan volgens Booij op zanderige percelen flink bespaard worden. De basis voor die rekenregels komt uit proeven waar gekeken wordt wat de minimale effectieve dosering is om onkruiden te beheersen, aangevuld met een beoordeling door een expert. Zo zijn er onder andere rekenregels voor Wing P en Stomp.