7 mei 2021 Meer nieuws

Beslaglegging na misbruik coronasteun TVL

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft deze week beslag laten leggen op de bezittingen van 400 bedrijven die misbruik hebben gemaakt van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). In januari had RVO signalen ontvangen over misbruik en is een onderzoek gestart naar mogelijke fraude.

Na uitgebreid onderzoek en overleg met de FIOD en het Openbaar Ministerie heeft RVO aangifte gedaan tegen enkele honderden gevallen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Ook zijn de controles op nieuwe aanvragen verder aangescherpt. Tegelijk is er tijdelijk beslag gelegd op de bankrekeningen van de bedrijven waartegen aangifte is gedaan. De komende weken volgen meer beslagleggingen.

Misbruik tegengaan

RVO kijkt continu of de aangescherpte controles voldoende zijn om toekomstig misbruik tegen te gaan. Bij vermoedens van misbruik wordt altijd aangifte gedaan. Inmiddels is er op een totaal van 241.000 subsidieaanvragen 1.133 keer aangifte gedaan (0,5%) en zijn er op 206.000 verleende subsidies 679 na constatering van misbruik ingetrokken (0,3%). Het grootste deel van de pogingen tot misbruik strandt op de uitgebreide controles vooraf.

TVL-regeling

De Tegemoetkoming Vaste Lasten is een subsidie voor ondernemers en zzp’ers die meer dan 30% omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Tot dusver is een totaal van € 3,5 miljard subsidie toegekend. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat is verantwoordelijk voor de TVL regeling en RVO voert de regeling uit.

Open voor grote bedrijven

De TVL wordt vanaf maandag 10 mei 12.00 uur voor de eerste keer opengesteld voor grote bedrijven. Tot nu toe konden alleen mkb-bedrijven gebruik maken van de steunmaatregel. De TVL Q1 2021 blijft voor grote bedrijven open tot 10 juni 2021 17.00 uur.

Voor mkb-bedrijven sluit de regeling op 18 mei. Het maximale subsidiebedrag voor grote bedrijven is €600.000 voor het eerste kwartaal. Voor grote bedrijven in de detailhandel kan hier een opslag van maximaal €300.000 bovenop komen.