20 maart 2020 Meer nieuws

Beschermend materiaal uit sector voor ziekenhuizen

Vanwege de Corona-crisis is de dringende vraag vanuit de overheid om al het beschermende materiaal dat in Nederland aanwezig is te reserveren voor de ziekenhuizen. Wellicht dat bedrijven in de bollensector nog materiaal beschikbaar kunnen stellen, aldus VNO-NCW (MKB) en LTO Noord.

Het gaat om Ffp2 en ffp1 maskers, daarnaast is er ook vraag naar brillen, schorten, handschoenen en desinfectanten.

Helpen

Edward Maasdijk, vestigingsmanager GMN in Voorhout en financieel verantwoordelijk voor GMN, geeft aan dat er bij GMN zelf niet veel voorraad meer is van de gevraagde beschermingsmiddelen. “Slechts een paar doosjes latexhandschoenen. De afgelopen weken is alles al verkocht en het aanvullen was toen al niet meer mogelijk.” Hij verwacht eigenlijk dat kwekers zelf ook niet veel te bieden hebben. “Maar mocht ons bedrijf of kwekers ergens mee kunnen helpen, dan doen ze dat vast graag.”

'Misschien een doosje'

Marcel van Diepen, adviseur bij Stigas, verwacht dat broeiers en bollenkwekers ook weinig materiaal zullen hebben. “Misschien hebben ze een doosje staan met maskers. Maar ik verwacht dat dit vaak Ffp1 maskers zullen zijn.” Van Diepen verwacht dat de zorg minimaal Ffp2 kapjes nodig heeft vanwege de bescherming.

Contactpersonen

Mochten er bedrijven zijn die wel iets kunnen betekenen voor de oproep om de zorg te helpen, dan graag spoedig contact opnemen met deze contactpersonen:

- Lisa Kuijs: telefoon: 06-863 169 92, liefst via Whapsapp, of kuijs@vnoncw-mkb.nl;

- Anthony Stigter: telefoon 06 113 537 19, liefst via Whatapp, of stigter@vnoncw-mkb.nl.

(Vragen omtrent eventuele nadere precisering van de goederen, kan men aan Anthony Stigter stellen).

Actie vanuit LTO Noord

Ook LTO Noord zamelt beschermingsmiddelen in voor de zorg. LTO Noord roept op om gesloten verpakkingen aan te melden bij LTO Noord zodat deze spullen aangeleverd kunnen worden bij een zorgverlener. Er wordt dan een afspraak gemaakt met de ondernemer over het aanleveren van deze spullen bij zorgverleners in die regio.