31 oktober 2019 Meer nieuws

‘Bescherm snippers natuur minder strikt’

De Tweede Kamer heeft 29 oktober tijdens het debat over de stikstofproblematiek ingestemd met een motie om te kijken of het Natura 2000-beleid kan worden aangepast. Voorstel is onder meer om ‘snippers van een bepaald habitattype’ minder strikt te beschermen.

Roelof Bisschop van de SGP had de motie voor ‘een betere prioritering van het Natura 2000-beleid’ ingediend. De Tweede Kamer dringt er bij minister Schouten op aan gebruik te maken van de ruimte die de Europese Commissie daarvoor biedt.