16 april 2019 Meer nieuws

Bescheiden winst voor Royal FloraHolland

Vorig jaar liet de productomzet van Royal FloraHolland een kleine min zien ten opzichte van 2017. De productomzet kwam uit op € 4,65 miljard, 0,8% minder dan het jaar ervoor. Royal FloraHolland boekte in 2018 een bescheiden positief resultaat van € 319.000. Dit is te lezen in het jaarverslag van 2018.

In 2018 waren de gemiddelde prijzen iets hoger dan in 2017. Door efficiencyverbeteringen in de eigen bedrijfsvoering heeft FloraHolland de totale operationele kosten omlaag gekregen. Deze zijn in  2018 met 4,1% gedaald tot € 282 miljoen. In 2018 is in totaal € 80 miljoen geïnvesteerd in onder meer digital, vastgoed en logistieke middelen.

Verdere optimalisering nodig

Volgens CFO David van Mechelen staat Royal FloraHolland er financieel goed voor; de solvabiliteit is 27,2%  en het risicodragend vermogen 55,7%.  “Er zijn nog voldoende mogelijkheden om de efficiency van onze bedrijfsvoering en processen verder te optimaliseren. Dat is nodig omdat we ons strategisch programma de komende jaren verder gaan uitrollen en dus blijven investeren en innoveren. Tegelijkertijd willen we aan het eind van het jaar steeds een positief resultaat laten zien."

Geïnvesteerd in dagelijkse dienstverlening

De bloemen en planten op de veiling werden in 2018 geleverd door 5.550 aanvoerders (waarvan 4.031 leden) en gekocht door 2.465 klanten. CEO Steven van Schilfgaarde geeft aan dat de veiling zich blijft richten op de ontwikkeling van de combinatie van de digitale en fysieke marktplaats voor bloemen en planten. Van Schilfgaarde geeft aan dat in 2018 fors is geïnvesteerd in verbetering van de dagelijkse dienstverlening en dat de focus lag op de kernactiviteiten van de veiling.

Gebruik Floriday neemt toe

Het succes van het digitale platform Floriday neemt elke maand toe. Eind 2018 waren er 1.200 kwekers aangesloten. Er worden voortdurend functionaliteiten toegevoegd aan Floriday op basis van de behoeften van klanten. Ook zijn er steeds meer apps gekoppeld aan het digitale platform. Het actieve gebruik van Floriday neemt dan ook snel toe. De joint-venture Blueroots, waarin sinds begin 2019 wordt samengewerkt met handelspartijen, zorgt eveneens voor een stevige impuls voor de digitale marktplaats.

Als deelnemer aan het Floriculture Sustainable Initiative zet Royal FloraHolland zich in om de productie van leden te verduurzamen. De doelstelling voor 2020 is 90% van de producten duurzaam te hebben geteeld en verhandeld. In 2018 lag dit percentage voor bloemen op 40% en voor planten op 63%.