11 juli 2018 Meer nieuws

Beregenings- en inundatieverbod dreigt

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan een beregenings- en inundatieverbod. Het schap ontraadt bollenkwekers en kwekers van vaste planten ondertussen land onder water te zetten, vanwege de schaarste aan goed water. Een woordvoerder van Rijnland bevestigt: “We zijn bezig met een beregeningsverbod en daarmee ook een verbod op inundatie.”

Afstemmen

Als de droogte aanhoudt - en daar ziet het volgens de woordvoerder wel naar uit -, verwacht hij in de loop van volgende week een beregeningsverbod en een verbod op inunderen. Sinds mei roept het Hoogheemraadschap kwekers op om plannen voor inundatie in ieder geval te melden bij het schap. Ze vraagt bollen- en vaste plantentelers daarbij om uiterlijk twee weken voor het onder water zetten van hun land contact op te nemen met het schap. Woordvoerder Gerbrant Corbee: “Stel, er zitten kwekers vlak bij elkaar die willen inunderen, dan kunnen we het onttrekken van het schaarse water uit de poldersloten in ieder geval op elkaar afstemmen.” Het Hoogheemraadschap ziet nu in de praktijk dat niet alle kwekers het inunderen van tevoren aan hen melden.

‘Ongelukkig moment’

Het verbod op beregening en inundatie zou voor kwekers op een ongelukkig moment komen, aldus Peter Knippels van de KAVB. “Maar we hebben er wel begrip voor gezien de enorme droogte. Iedereen moet een steentje bijdragen aan deze ontstane situatie.”

'Grijpt in'

Rond half juli zetten sommigen bollen- en vaste plantentelers op zandgronden hun percelen onder water. Dit gebeurt alleen bij vlakke percelen zandgrond en speelt dus vooral in de Duin- en Bollenstreek en in Noord-Holland. De kwekers halen het water voor inundatie uit de poldersloten. Met het inundatie bestrijden kwekers op biologische wijze onder andere aaltjes, schimmels, onkruiden en opslag van onder andere bollen. Hierdoor hoeven zij in de teelten daarna minder gebruik te maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het niet kunnen inunderen grijpt volgens Knippels in op de bedrijfsvoering van kwekerijen.

Ontsmetten

Inundatie wordt in de teelt van bloembollen steeds meer toegepast omdat enkele ziekten moeilijker chemisch te bestrijden zijn dan voorheen en ook de toelating van diverse middelen is vervallen. Ook is het chemisch ontsmetten weggevallen. Kwekers op zandgronden inunderen hun land ongeveer gemiddeld eens in de 3 á 4 jaar en dan voorafgaand aan hun vruchtwisselingsschema.

Opschaling calamiteitenplan

Bij een neerslagtekort over een lange periode moet het Hoogheemraadschap van Rijnland maatregelen nemen om het waterpeil op orde te houden, om de stabiliteit van de kades te waarborgen en voldoende zoet water in het gebied te hebben. Rijnland heeft vorige week donderdag haar ‘Calamiteitenbestrijdingsplan Droogte’ opgeschaald naar fase 2a vanwege een neerslagtekort groter dan 150 mm. Komende week wordt er (nagenoeg) geen neerslag verwacht binnen Rijnland. De komende periode zal daarom het neerslagtekort dagelijks toenemen met 4 tot 5 mm. Vanaf morgen ontstaan de eerste gebieden met een tekort van 200 mm of meer, aldus Rijnland.

Zoet

In Boskoop en omgeving heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland, in samenwerking met de Greenport Boskoop, kwekers opgeroepen hun regenwaterbassins te vullen met zoet oppervlaktewater, voor het geval de zoetwatervoorziening onder druk komt te staan.