3 december 2018 Meer nieuws

Beregenen met restwater Bavaria

In plaats van restwater uit de industrie op het oppervlaktewater te lozen, kan het worden benut voor droogtebestrijding in de landbouw. Dat blijkt uit onderzoek van waterkennisbureau KWR naar hergebruik van restwater van bierbrouwer Bavaria.

KWR zocht met TKI Watertechnologie uit hoe gezuiverd restwater van Bavaria door agrarische bedrijven in de omgeving gebruikt kon worden. Telers vragen om meer water, het afgelopen seizoen was daar een goed voorbeeld van. Door industrieel restwater niet ongebruikt naar zee af te voeren, maar te benutten voor droogtebestrijding, is terugdringen van watertekorten volgens KWR mogelijk.

Betere vochtvoorziening

Restwater van de waterzuivering van Bavaria is van 2015 tot en met 2017 gebruikt voor indirecte irrigatie van een landbouwperceel in de omgeving van de brouwerij. Het systeem is aangelegd in een relatief hooggelegen terrein, waar in de zomer de grondwaterstand tot twee meter of dieper beneden het maaiveld zakt. De zogeheten subirrigatie zorgt voor een dusdanige verhoging van de grondwaterstand en daarmee ook van het bodemvochtgehalte, dat de vochtvoorziening van het gewas verbeterde.

Industrie

De bierbrouwer is een voorbeeld van de rol die industrie kan nemen bij het terugdringen van het watertekort voor de landbouw, stelt KWR. Het past volgens het bureau binnen ontwikkelingen van klimaatadaptatie met de inzet van hergebruik van water voor zoetwatervoorziening.