5 juli 2019 Meer nieuws

'Behoud bodemleven onder zonnepark'

De bodem onder een zonnepark kan gezond blijven, mits het bedodemleven voldoende wordt gestimuleerd met bijvoorbeeld een kruidenrijk grasmengsel. Dat stelt CLM in een studie naar het effect van zo'n park op de bodem.

De panelen kunnen bij de inrichting van een zonnepark het beste in noord-zuidrichting worden geplaatst, laat de studie van CLM in opdracht van de Omegevingsdienst Veluwe IJssel zien. Het gaat hier wel om een literatuurstudie, er zijn door CLM geen nieuwe praktijkproeven gedaan voor het onderzoek.

Opnieuw landbouw op park

Leg bij de aanleg de panelen voldoende uit elkaar om licht voor de plantengroei te verzekeren; Houd de grondwaterstand voldoende hoog en houd de bodemstructuur door bodemleven en plantengroei op orde, stelt CLM. Dan kan de grond na gebruik voor een zonnepark weer als landbouwgrond worden ingezet.   

Foto: CLM