6 september 2019 Meer nieuws

Bedrijfsovernamefonds 1 januari 2020 open

Op 1 januari 2020 gaat de borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet (VVK) open. Minister Schouten van het ministerie van LNV heeft 3 september de invulling van het bedrijfsovernamefonds bekendgemaakt. Daarnaast komen er een kenniscentrum bedrijfsovername en een programma voor duurzame bedrijfsovernames.

In het regeerakkoord van kabinet-Rutte III heeft het kabinet € 75 miljoen vrijgemaakt voor ‘een bedrijfsovernamefonds waaruit jonge boeren worden ondersteund om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren’. Het NAJK is afgelopen periode met het ministerie van LNV in gesprek geweest over de invulling van het bedrijfsovernamefonds. Het bestaat uit twee delen: 64 miljoen euro van het bedrijfsovernamefonds is bestemd voor de borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet en 11 miljoen euro voor opleiding en coaching.

Openstelling per 1 januari 2020

Tot een periode van drie jaar na de start of overname van een landbouwbedrijf kan voor investeringen aanspraak gemaakt worden op het fonds. De regeling is nuttig voor overnemende en startende agrarische ondernemers die onvoldoende risicodragend vermogen (solvabiliteit) hebben. Per 1 januari 2020 wordt de borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet opengesteld.

“Deze regeling geeft een bepaalde groep ondernemers meer mogelijkheden doordat de leencapaciteit vergroot wordt. Met name bedrijven met relatief weinig eigen grond, zoals glastuinbouwbedrijven, intensieve teelten of pachtbedrijven, kunnen gebaat zijn bij deze regeling. Wij hadden graag gezien dat deze voor alle jonge agrarische ondernemers nuttig was, maar dat was om juridische redenen helaas niet mogelijk”, aldus Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername.

Kenniscentrum bedrijfsovername

NAJK heeft de afgelopen periode gepleit voor een kenniscentrum bedrijfsovername. Draaijer: “Dat moet het expertisecentrum op het gebied van duurzame agrarische bedrijfsovernames worden. Het kenniscentrum bundelt en verspreidt kennis over bedrijfsovername en helpt opvolgers, overdragers en andere gezinsleden op weg naar een succesvolle bedrijfsovername. In Vlaanderen heeft zo’n kenniscentrum zijn succes al bewezen.”

Programma duurzame bedrijfsovername

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA gaat een programma duurzame bedrijfsovername inrichten. Hierin gaan onderwijsinstellingen, agrarische bedrijven en agrarische dienstverleners met elkaar onderzoek doen, zodat de huidige kennis over bedrijfsovername aangevuld en verdiept wordt. Het kenniscentrum kan praktijkvragen terugkoppelen naar het programma duurzame bedrijfsovername. Omgekeerd kan opgedane kennis vanuit het programma duurzame bedrijfsovername verspreid worden via het kenniscentrum.