10 februari 2020 Meer nieuws

Bedreigde ‘agrarische’ vogels op postzegelserie

PostNL geeft een nieuwe serie van tien postzegels uit met afbeeldingen van bedreigde vogels van het Nederlandse agrarische landschap. De postzegels en de eerstedag-enveloppen zijn vanaf 24 februari verkrijgbaar. Greenity verloot tien enveloppen onder lezers van de nieuwsbrief.

Op de tien postzegels staan foto’s van de gele kwikstaart, slobeend, grutto, wulp, zomertortel, patrijs, kievit, steenuil, tureluur en veldleeuwerik. De gele kwikstaart, patrijs en veldleeuwerik doen het in bollenland plaatselijk nog wel redelijk, maar worden elders net als de andere zeven soorten bedreigd door droogte, stikstof, bebouwing en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hun leefgebieden en voedsel (met name insecten) verdwijnen.

Aandacht voor bedreigde vogels

Met de uitgave van de serie postzegels geeft PostNL, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, dit jaar aandacht aan enkele bedreigde vogelsoorten. Er worden dit jaar nog twee series met vogels uitgebracht: kustvogels (15 juni) en bosvogels (14 september). Begin 2020 verscheen de serie roofvogels en uilen (2 januari).

Postzegels winnen

De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) heeft tien eerstedag-enveloppen ter beschikking gesteld aan Greenity. We verloten deze onder onze lezers. Stuur een mail naar info@greenity.nl met uw naam en adres en zet in de onderwerpregel ‘Postzegelactie’. De winnaars maken we bekend in de nieuwsbrief van vrijdag 21 februari. Zij ontvangen hun prijs van de NVPH.