19 juli 2022 Meer nieuws

BAR biedt uitkomst bij schade door Brexit

Bedrijven die hard worden hard geraakt door Brexit, bijvoorbeeld door handelsbelemmeringen zoals extra douanecontroles of omzetverlies, kunnen aanspraak maken op de Brexit Adjustment Reserve (BAR).

Uit onderzoek van RVO blijkt dat de akkerbouw en tuinbouw het hardst worden geraakt door Brexit, gevolgd door de voedingsmiddelenindustrie en producenten van elektrische apparatuur en machines. Overigens gaat het niet zozeer om de omzet, daarmee gaat het over het algemeen nog goed. Bedrijven hebben vooral te maken met handelsbelemmeringen, zoals extra douanecontroles en certificaten. 

Steunregeling

Bedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de Brexit kunnen aanspraak maken op de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Dit is een Europese steunregeling voor ondernemers die zakelijk zijn benadeeld door Brexit. In totaal is hiervoor 32 miljoen euro beschikbaar. RVO voert de BAR-regeling uit namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij zet RVO ook de netwerken en expertise in van partners binnen Trade & Innovate NL, de branche- en sectororganisaties en Nederlandse posten in het buitenland. Het programma loopt tot eind 2023. Het is dus belangrijk dat ondernemers die hiervan gebruik willen maken zich snel aanmelden.

Toegang

Ondernemers kunnen toegang krijgen tot het programma als ze kunnen aantonen dat ze al voor 31 januari 2020 zaken deden met het Verenigd Koninkrijk. RVO vraagt om met enkele documenten uit de administratie te onderbouwen dat de onderneming zakelijk is geraakt door Brexit. Waarschijnlijk kunnen ondernemers zich vanaf 1 september 2022 ook aanmelden voor andere onderdelen van de BAR-bedrijfslevenregeling. Wie zich aanmeldt voor het EU-Handelsprogramma, krijgt vanzelf het laatste nieuws over de twee compensatieregelingen die eraan komen. Deze bieden een tegemoetkoming in Brexit-gerelateerde kosten die ondernemers hebben gemaakt of nog gaan maken. Voor deze regelingen is samen 218 miljoen euro beschikbaar en er komt een aparte aanmeldprocedure.

Meer informatie

Meer informatie over de Brexit Adjustment Reserve is te vinden op de site van RVO. Bellen of mailen kan ook met RVO Klantcontact Internationaal: 088 042 42 42 (keuze 3-3) of klantcontact@rvo.nl.