26 juni 2020 Meer nieuws

Assen wil niet verpachten voor bollen

Bollenteelt wordt onmogelijk op grond die de gemeente Assen verpacht. De gemeente wil de 500 hectare grond die het verpacht verduurzamen. Pachters moeten duurzamer gaan werken. Dat stelt het college van de gemeente voor.

Pachters kunnen ze kiezen uit een pakket met opties, als mechanische onkruidbestrijding of bijvoorbeeld het gebruik van ruwe mest of compost. Vanwege de milieubelasting wordt niet verpacht bloembollen-, lelie- en uienteelt, voegt het college zelf toe aan het advies van CLM..

Milieubelasting

De raad vroeg eerder in een motie om een voorstel voor een duurzamer gebruik van de gronden, zodat de milieubelasting afneemt. Het college schakelde CLM in voor een advies. CLM sprak met pachters en vertegenwoordigers uit de water- en milieuhoek, waarna het advies volgde. De KAVB is niet betrokken, leert navraag bij de belangenbehartiger. Het advies is nu overgenomen door het college. Volgens de gemeente Assen zijn er al geen bollentelers meer onder de pachters. CLM voorziet dan ook 'geen verregaande consequenties' voor de sector.