7 maart 2019 Meer nieuws

Asbestdaken vervangen minder gevaarlijk dan gedacht

LTO wil met de verantwoordelijke ministeries praten over asbestsanering. Aanleiding is het onderzoek naar het risico bij het verwijderen van asbestcementdaken. Dat blijkt lager dan gedacht, melden TNO, twee universiteiten en de stichting Crisislab, die zich bezighoudt met crisisbeheersing.

Het risico is vaak verwaarloosbaar en beschermende maatregelen zijn niet noodzakelijk, concluderen de onderzoekers van TNO, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen en Crisislab.

Gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing

Het onderzoek is gedaan in opdracht van de branchevereniging voor woningcorporaties Aedes en de coöperaties Talis, Woonbron, Vestia en Mitros. Volgens de organisaties was er gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van het huidige asbestbeleid. Dat gaat volgens hen uit van maatregelen bij aanwezigheid van asbest, zonder inzicht in het feitelijke blootstellings- en gezondheidsrisico door vrijgekomen asbest. 'Dit onderzoek naar de relatie tussen blootstelling, gezondheidsrisico’s en de kosten van beschermingsbeleid toont aan dat het wonen en werken in een huis met asbest en het verwijderen van asbestdaken veel minder risico’s opleveren dan gedacht', aldus de branchevereniging.

Gesprek met verantwoordelijke ministeries

LTO Nederland is positief over de uitkomsten van het onderzoek. Alfred Jansen, portefeuillehouder Veiligheid en Pacht bij LTO Nederland: "Dit is het eerste wetenschappelijk onderzoek dat kijkt naar de gezondheidsrisico's van asbestdaken. Het rapport geeft duidelijkheid en het is geruststellend dat de risico’s kleiner zijn dan gedacht."

Volgens Jansen is het rapport voor LTO Nederland reden om het gesprek weer aan te gaan met de verantwoordelijke ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verbod op asbestdaken, dat 1 januari 2024 zou ingaan, en de wijze waarop het asbest moet worden gesaneerd. "Asbest zal er een keer af moeten, maar wel op een manier die past. Een definitief verbod moet wel ergens op gebaseerd zijn."

Saneren is wel riskant

Saneerders, die dagelijks plafondplaten met asbest slopen, lopen een hoog blootstellingsrisico. Dan zijn beschermingsmaatregelen wel noodzakelijk en het huidige asbestbeschermingsbeleid is voor deze situatie volgens Aedes terecht streng. De onderzoekers pleiten voor een publiek debat over de redelijkheid van het Nederlandse asbestbeleid en voor een aantal concrete maatregelen. Te denken is aan minder metingen bij een laag risico en beschermingsmaatregelen die in verhouding staan tot het risico. 

Lees het artikel over asbest in Greenity nr. 34, die 14 februari is verschenen.