11 juni 2019 Meer nieuws

Artemis: 'Van bestrijden naar weerbaar maken'

De inzet van biologie moet de basishouding zijn richting 2030. Dat is de centrale visie van Artemis, die tijdens het 25-jarig jubileumsymposium van Artemis is gepresenteerd voor de land- en tuinbouwsector in Nederland.

Waar tot nu toe het accent lag op het bestrijden van ziekten en plagen, is de visie van belangenvereniging Artemis van producenten en handelaren in biologische bestrijders, bestuivers en gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong nu breder geworden. Het accentl igt op het weerbaar maken van planten, rassen, gewassen en bodem. Hierop moeten de teeltsystemen worden afgestemd. Met deze integrale weerbare aanpak krijgen ziekten en plagen minder kans. Dat betekent een reductie van bestrijdingsmiddelen en daarmee een positieve bijdrage voor de mens en zijn leefomgeving. De expertise en oplossingen van de binnen Artemis aangesloten bedrijven zijn volgens de visie essentieel om deze ommezwaai in de binnen- en buitenteelten mogelijk te maken.

Versnelling toelating middelen nodig 

Tijdens de jubileumbijeenkomst werd met vertegenwoordigers van overheden, waterschappen, milieuorganisaties, land- en tuinbouworganisaties en retail gesproken over de haalbaarheid van deze visie en over de weg er naar toe. Hierbij bleek veel overeenstemming over de gepresenteerde visie.  Wet- en regelgeving zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt. Een adequate regelgeving is noodzakelijk, want er zijn veel nieuwe biologische producten nodig om weerbare planten en teeltsystemen mogelijk te maken. Een versnelling van toelating van middelen is hierbij van groot belang.

'Al lerend' naar de praktijk

Artemis is naar eigen zeggen nodig bij het uitvoeren van het beleid van het ministerie van LNV naar 2030. De specialistische kennis in de organisatie komt van pas bij de ontwikkeling van weerbare planten en teeltsystemen. Samenwerking met andere ketenpartners is hierbij volgens Artemis van groot belang, om gezamenlijk ‘al lerend’ de stappen tot weerbare planten en teeltsystemen tot op het bedrijf te zetten.