6 december 2017 Meer nieuws

Arlet Dechering nieuwe trainer Delphy Glastuinbouw

Delphy heeft Arlet Dechering aangetrokken als trainer en coördinator van trainingen. Zij gaat zich per 1 januari 2018 richten op de verdere uitbouw van het trainingsaanbod voor de glastuinbouw.

Dechering, voorheen werkzaam in de veredelingssector en als adviseur, zal ook zorg dragen voor een kwalitatieve hoogwaardige uitvoering van de trainingen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de adviseurs en onderzoekers van Delphy Glastuinbouw.

Toenemende vraag naar trainingen

Het verzorgen van trainingen wordt een steeds belangrijkere activiteit voor Delphy Glastuinbouw. De toenemende vraag van zowel de Nederlandse als internationale tuinbouw ligt hieraan ten grondslag. Trainen van bedrijfsleiders, telers, managers en gewasmedewerkers is van essentieel belang in de ontwikkeling van de tuinbouw.

Met deze uitbreiding werkt Delphy aan het verder uitbouwen van haar ambitie op het gebied van kennis ontwikkelen en implementeren in de glastuinbouw.

Arlet Dechering is per 1 januari bereikbaar op 06-48 15 45 19 of via a.dechering@delphy.nl.