28 januari 2019 Meer nieuws

Areaal voorjaarsbloeiers stabiel

Geen schokkende wijzigingen. Dat is het beeld dat de oppervlaktestatistiek van de voorjaarsbloeiers laat zien, die de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) heeft gepubliceerd. Bij de meeste gewassen is sprake van een lichte krimp of een vrijwel gelijkblijvend areaal.

Bij tulp is de oppervlakte toegenomen van 12.680 naar 12.742 ha. Ten opzichte van voorgaande jaren is dit een minimale toename. Bij hyacint en narcis is sprake van een daling. Het areaal hyacinten is gekrompen met 75 ha tot 1.240 ha, terwijl de oppervlakte narcissen met 18 ha is afgenomen tot 1.215 ha. Ook iris en krokus zijn afgenomen met respectievelijk 10 en 37 ha. Bij Allium is sprake van een flinke stijging met 18 ha tot 257 ha. Dat is vooral toe te schrijven aan de groei in het segment snijbloemen. Het areaal Muscari is met 5 ha gegroeid tot 168 ha. Bij alle overige gewassen bleef de oppervlakte vrijwel gelijk.

Geen informatie over cultivars

Wegens een besluit van het BKD-bestuur dat enkele jaren geleden is genomen op aandringen van de KAVB-productgroepen, is het niet mogelijk om in te gaan op de ontwikkelingen op cultivarniveau.