4 februari 2020 Meer nieuws

Areaal bloembollen PlanetProof groeit naar 520 hectare

Per 1 januari 2020 is er bijna 35.000 hectare plantaardige productie waarop volgens de eisen van het keurmerk On the way to PlanetProof wordt geteeld. In de bloembollensector open teelt komt het areaal nu op 520 hectare uit.

Per januari 2020 zijn er bijna 1.300 Nederlandse telers die hun plantaardige productie verduurzamen op basis van de criteria van On the way to PlanetProof. In Nederland gaat het om de teelt van aardappelen, groenten, fruit en sierteeltproducten, met in totaal ruim 31.000 hectare. Buiten Nederland zijn er 145 gecertificeerde telers, waarvan het merendeel in Spanje, met in totaal bijna 3.200 hectare. Zij zorgen met name in het winterseizoen voor de aanvoer van On the way to PlanetProof geteelde groenten.

Twee procent bollenareaal is PlanetProof

Het areaal bloembollen open teelt in Nederland is van 354 hectare in 2018 gegroeid naar 520 hectare per 1 januari 2020. Daarmee is nu 2 procent van het totale areaal bloembollen in Nederland PlanetProof. In 2018 waren het tien bedrijven die het keurmerk voerde en begin dit jaar zijn dat er 11. Het aantal bedrijven met bolbloemen is van 2 bedrijven naar 6 bedrijven gegaan. Welke bedrijven in de bollensector open teelt en die van bolbloemen allemaal een certificaat hebben, is terug te vinden in de zoekmodule van de website Planetproof. (zie bloembollen open teelt/ Centraal Europa)

On the way to PlanetProof gecertificeerde bedrijven voldoen aan bovenwettelijke eisen en leveren daarmee een extra bijdrage aan schone lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, natuur op het landbouw- en tuinbouwbedrijf, diergezondheid en dierenwelzijn, en recycling.