19 juli 2019 Meer nieuws

Areaal bloembollen MPS-ABC passeert 10.000 hectare

Het afgelopen halfjaar is het areaal met MPS-ABC-gecertificeerde bloembollen met zo’n 2.000 hectare toegenomen naar circa 10.500 hectare. Dit komt overeen met meer dan 280 bloembollenkwekers die onder andere lelie, tulp, narcis, hyacint, en zantedeschia kweken.

Ook de belangstelling voor MPS-GAP neemt toe. Er zitten volgens de certificeerder nog zo'n 50 tot 100 kwekers 'in de pijplijn'. Vaak zijn dat kwekers die al MPS-ABC hebben en de volgende stap zetten. Bij GLOBAL G.A.P. is er eveneens een toename van deelname te bespeuren.

De handelaren van het Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste Planten zijn blij met deze groei. De Ambitie van het Platform is namelijk om in stappen toe te werken naar de verhandeling van 100 procent gecertificeerde Nederlandse producten in 2024.

Verschillende certificaten

Op dit moment beschikken de deelnemende bedrijven aan het Platform over verschillende certificaten. In de laatste deelnemersbijeenkomst is daarom afgesproken dat de handelsbedrijven zich gaan certificeren volgens MPS-Florimark GTP (Good Trade Practice) of een minimaal daarmee vergelijkbare certificering. Dit handelscertificaat komt wat betreft de onderwerpen overeen met GAP-certificering voor de teelt. Vier deelnemers van het platform voldoen hier al aan en drie zijn er mee bezig, zo is te zien op de site van het platform.

Meer over het Platform

Het Platform is gestart in september 2017 met bloembollen en vaste planten en is inmiddels verbreed naar bol-op-pot en bloemenproductie. Op dit moment zijn 21 bedrijven aangesloten. Meer informatie over het Platform.